Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

yenna
17:40
5536 0eb1 400
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaucieknijmi ucieknijmi
yenna
17:38

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
yenna
17:34
5242 20b6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
yenna
17:18
yenna
17:18
3962 9640 400
Reposted fromimyours imyours viaadriannak adriannak
17:18
2492 0963 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaadriannak adriannak
yenna
17:17
8856 2482 400
yenna
17:17
7460 7516 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viacheersbaby cheersbaby
yenna
17:17
2698 4b21 400
Reposted fromimradioactive imradioactive viacheersbaby cheersbaby
yenna
17:17
yenna
17:17
5316 d268 400
yenna
17:17
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty
yenna
17:16
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
yenna
17:16
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaucieknijmi ucieknijmi
17:13
7428 1014 400
Reposted fromfreakish freakish viaucieknijmi ucieknijmi
yenna
17:12
yenna
17:11
2234 9f70 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
yenna
17:11
9681 7c68 400
yenna
17:09
4238 df0a 400
Reposted fromrichtich richtich viayanek yanek
yenna
17:08
Tkwiła w nim wstydliwa myśl, że to jest jego "rodzic", że mu zawdzięcza istnienie. [...] Rzeczą bolesną było wiedzieć, że ten człowiek jest jego ojcem i że wszystko, co jest z niego, trzeba w sobie za wszelką cenę wytępić.
— "Granica"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl